Lihastasapainokartoitus - Suomen Fysiovalmentajat

Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainokartoitus on tehokas keino ennaltaehkäistä urheilu- ja liikuntavammoja sekä samalla tehostaa harjoittelua.

Lihastasapainokartoitus auttaa selvittämään mahdolliset lihaskireydet ja -heikkoudet sekä kehonhallinnan puutteet jo ennen niistä aiheutuvien rasituskipujen tai jopa vammojen syntymistä. Harjoittelua voidaan lihastasapainokartoituksen pohjalta suunnitella ja tehostaa niin, että se kehittää paremmin myös todettuja heikkouksia. Näin varmistetaan urheilijan jatkuva kehittyminen. Lihastasapainokartoitus on tärkeä osa urheilijan harjoittelua, sillä puutteisiin ja virheellisiin toimintamalleihin voidaan puuttua tehokkaasti vain silloin, kun ne ovat tiedossa.

Lihastasapainokartoitus toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Jokaista asiakasta ei ole järkevää testata samalla testipatteristolla; määrittelemme suoritettavat testit ja mittaukset aina asetetun tavoitteen mukaisesti. Lihastasapainokartoitus sisältää aina yksilöllisen palautteen sekä tarkat ohjeet havaittujen kehonhallinnan ja lihastasapainon puutteiden korjaamiseen.

Harjoitteet ohjataan kartoituksen yhteydessä.  Harjoitusliikkeet pyritään tallentamaan testattavan puhelimella ja näin ollen, ne ovat helposti tarkastettavissa vielä kartoituksen jälkeenkin. Annamme tarvittaessa myös kirjallisen palautteen 1 - 2 päivän kuluessa kartoituksesta. 

Säännöllisten kartoitusten avulla voidaan helposti seurata henkilön edistymistä ja puuttua mahdollisiin löydöksiin jo varhaisessa vaiheessa.

Suosittelemme lihastasapainokartoitusta erityisesti:

- Liikunnan pidemmän tauon jälkeen aloittaville
- Nuorille urheilijoille, joiden harjoitustuntimäärä on korkea tai joiden harjoitustuntimäärää ollaan nostamassa
- Kuntoilijoille, urheilijoille ja aktiiviliikkujille, joilla on:
       - selkeää toispuoleisuutta
       - rasituskipuja
       - ongelmia suoritustekniikoissa (esim. vaikeuksia kannatella kehoa hyvässä asennossa, hyppylajeissa ponnistavan jalan tehottomuutta, juoksijalla askelpituuden lyhentymistä tai juoksun taloudellisuuden huonontumista)

Lihastasapainokartoituksen avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset virheet ja puutteet ajoissa, ennaltaehkäisemään ongelmia ja sitä kautta välttämään turhia loukkaantumisia ja harjoitustaukoja.

Lihastasapainokartoituksen sisältö

- Alkuhaastattelu / tilannekartoitus
- Lihasten voimamittaus MicroFET 2 digitaalisella dynamometrillä
- Yksilöllisesti valitut liiketestit
- Liikkuvuus / lihaskireyden mittaaminen
- Tarvittaessa tarkentavat jatkotestit
- Korjaavien harjoitteiden ohjaaminen
- Testipalaute ja jatkotoimenpiteet

Varaa aika lihastasapainokartoitukseen suoraan nettiajanvarauksestamme

Kartoitukseen kannattaa varata aikaa 75 minuuttia.