Vaikuttaako FIFA 11+ harjoitusohjelma vammojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen jalkapalloilijoilla? - Suomen Fysiovalmentajat

Vaikuttaako FIFA 11+ harjoitusohjelma vammojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen jalkapalloilijoilla?

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA arvioi, että maapallolla neljännes biljoonaa ihmistä pelaa tai osallistuu jalkapalloon jollakin tavalla (Thorborg ym. 2017). Maailmasta löytyy 300 miljoonaa rekisteröityä pelaajaa, tuomaria ja joukkueen muuta henkilökuntaa. Jalkapalloa voidaankin pitää maailman suosituimpana urheilulajina (Bizzini ym.). Eurooppalaisen datan mukaan Euroopassa tapahtuu vuosittain miljoonia urheiluvammoja, joista neljännes tapahtuu jalkapalloa pelatessa. Vammoista 5,8 miljoonaa vaatii sairaalahoitoa ja näistä vammoista puolet johtuvat joukkuepallopeleistä. Näistä vammoista kaksi kolmasosaa on jalkapalloon liittyviä. Vuodesta 2004 asti FIFA on pyrkinyt luomaan erilaisia strategioita loukkaantumisten vähentämiseksi perustamalla FIFA Medical Assessment and Research Centre (F-MARC) keskuksen (Thorborg ym. 2017.) Vuoden 2010 jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa Etelä-Afrikassa F-MARC lanseerasi loukkaantumisten ennaltaehkäisemiseen tarkoitetun Fifa 11+ harjoitusohjelman (Bizzini ym.)

Jalkapallosta sekä myös muista pallopeleistä aiheutuu siis erittäin paljon vammoja, joista aiheutuu kustannuksia kansantaloudellisesti sekä ammattilaisurheilussa myös seuroille. Tämän vuoksi on kehitetty erilaisia testipattereita, joilla pyritään arvioimaan pelaajan mahdollista riskiä saada jokin urheilu/liikuntavamma. Näiden erilaisten testipattereiden on kuitenkin todettu useammassa tutkimuksessa ennustavan varsin heikosti pelaajan mahdollisuutta saada jokin vamma. (Bahr, 2016.) (Moran ym., 2017.) (Bracken ym., 2017.)

Vapaa-ajan jalkapallon on todettu olevan yksi parhaista lajeista parantamaan terveyttä kuten sydämmen- ja verisuonten terveyttä sekä parantamaan lihasvoimaa eri sukupuolisilla ja eri ikäryhmissä (Krustrup & Bangsbo, 2017). Tästäkin syystä jalkapallossa aiheutuvia vammoja/loukkaantumisia olisi tärkeätä pystyä ennaltaehkäisemään.

Tämän tekstin tarkoituksena on katsastella tutkimusnäyttöä Fifa 11+ ohjelmasta ja sen soveltuvuudesta vammojen ennaltaehkäisyyn jalkapallossa ja toisaalta myös muissa pallopeleissä. Koska näyttö erilaisten testipattereiden luotettavuudesta vammojen ennaltaehkäisemiseen on heikkoa, on mielenkiintoista nähdä, onko Fifa 11+ ohjelmasta näyttöä vammojen ennaltaehkäisyyn.

Fifa 11+ harjoitusohjelma

Fifa 11+ ohjelma on käytännössä jalkapalloharjoitusten alkulämmittelyksi tarkoitettu ohjelma. Fifa 11+ ohjelma on päivitetty ohjelma aikaisemmasta Fifa 11 ohjelmasta. Harjoitusohjelmaa voivat suorittaa kaikki jalkapalloilijat 14 vuotiaasta eteenpäin. Harjoitusohjelman toteuttaminen kestää noin 20 minuuttia. Harjoitukset on jaettu kolmeen ryhmään joita ovat: 1. juoksuharjoitukset kevyellä vauhdilla ja sisältäen aktiivisia venytyksiä ja kontakteja joukkuekaverin kanssa, 2. keskivartalon ja alaraajojen vahvistamiseen tähtäävät harjoitteet sekä plyometriset -ja ketteryysharjoitteet, 3. juoksuharjoitteet kovemmalla vauhdilla sekä suunnanmuutosjuoksuharjoitteet. Voimaharjoittelu on jaettu vielä kolmeen eri tasoon harjoitteiden haastavuuden mukaan.

Uuteen tasoon siirrytään, kun edellisen tason harjoitteet onnistuvat hyvin ohjeistuksen mukaisilla toista ja sarjamäärillä. Harjoitusohjelmaa suositellaan toteutettavaksi ennen jokaisia harjoituksia tai ainakin vähintään kaksi kertaa viikossa toteutettavaksi. Lisäksi suositellaan, että harjoitusohjelmasta suoritetaan osat yksi ja kolme ennen jokaista peliä. (Bizzini ym.)

Tutkimusnäyttö Fifa 11 -ohjelman vaikuttavuudesta

Laadukkain tutkimustyö Fifa 11 -ohjelman saralta lienee tanskalaisten tutkijoiden laaja meta-analyysi. Thorborgin ym. meta-analyysiin hyväksyttiin julkaistut tutkimukset, jotka olivat randomoituja tai klusteroituja kontrolloituja tutkimuksia, tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan jalkapalloilijoita ja tutkimuksessa tutkittiin jalkapallossa sattuneita vammoja/loukkaantumisia. Karsinnan jälkeen jäljelle jäi kuusi kriteerit täyttävää tutkimusta. Näistä kaksi tutkimusta tutki Fifa 11 ohjelmaa ja neljä tutkimusta Fifa 11+ ohjelmaa. Yksikään näistä kuudesta tutkimuksesta ei tutkinut eliittitason jalkapalloilijoita. Näihin kuuteen tutkimukseen sisältyi 186 joukkuetta (3806 pelaajaa), jotka suorittivat Fifa 11 tai Fifa 11+ ohjelmaa ja kontrolliryhmässä oli 180 joukkuetta (3645 pelaajaa). Kontrolliryhmä ei suorittanut  harjoitusohjelmaa. (Thorborg ym. 2017).

Yhteensä tutkimuksissa oli siis 6574 pelaajaa, jotka pelasivat yhteensä jalkapalloa 510055 tuntia. Tutkimuksissa raportoitiin yhteensä 2454 vammaa/loukkaantumista. Harjoitusryhmässä tapahtui 3,99 vammaa/loukkaantumista 1000 pelituntia kohti ja kontrolliryhmässä 5,75 vammaa/loukkaantumista 1000 pelituntia kohti. Kaikkiaan tämä tarkoitti 25 prosentin vammojen/loukkaantumisten vähenemistä harjoitusryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Vertailtaessa Fifa 11 ohjelmaa ja Fifa 11+ ohjelmaa havaittiin, että Fifa 11 ohjelma ei juurikaan vähennä vamma/loukkaantumisherkkyyttä, mutta Fifa 11+ vähentää merkittävästi. Fifa 11 ohjelman heikko vammojen/loukkaantumisten ennaltaehkäisevyys on todettu myös kahdessa muussa tutkimuksessa (Beijsterveldt ym. ja Steffen ym.) aikaisemmin. Yksinään Fifa 11+ ohjelma vähensi vammoja/loukkaantumisia 39 prosenttia. Neljästä tyypillisemmästä jalkapallovammasta Fifa 11+ ohjelma vähensi hamstring vammoja 60 prosenttia, lonkka -ja nivusvammoja 41 prosenttia, polvivammoja 48 prosenttia ja nilkkavammoja 32 prosenttia. (Thorborg ym. 2017.)

Bizzinin ja Dvorakin puolestaan tutkivat 25 eri tutkimusta, jotka koskivat Fifa 11+ ohjelmaa. Tutkimukset oli julkaistu joulukuun 2008 ja tammikuun 2015 välillä. Tutkimukset jaettiin kolmeen kategoriaan niiden luonteen perusteella. (Bizzini & Dvorak, 2017.)

Nuorilla naisilla (13-18 vuotiailla) polven eturistiside vammat vähenivät jopa 50 prosentilla, kun ohjelmaa toteutettiin vähintään kahdesti viikossa. Nuorilla Nigerialaisilla miehillä (14-19vuotiailla) loukkaantumiset vähenivät noin 40 prosentilla. Nuorilla (18-25vuotilailla) Amerikkalaisilla miehillä, jotka pelasivat I-II-divisioonassa, saavutettiin samanlaisia tuloksia. Tutkimuksia, jotka koskisivat ammattilaisia ei löytynyt. Yhdessä RCT-tutkimuksessa tutkittiin yli 40-vuotitailla mies pelaajia. Tässä tutkimuksessa ohjelmasta ei ollut hyötyä vammojen/loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn, mutta rajoittavina tekijöinä oli se, että harjoittelu ei ollut säännöllistä ja ohjelmaa toteutettiin kerran viikossa. (Bizzini & Dvorak, 2017.)

Johtopäätökset

Fifa 11+ ohjelma näyttäisi siis selkeästi vähentävän jalkapallossa sattuvia vammoja/loukkaantumisia. Lisäksi ohjelma näyttää parantavan pelaajien neuromuskulaarista kontrollia ja parantavan alaraajojen ja keskivartalon lihasvoimaa. Fifa 11+ ohjelma olisi siis suotavaa ohjelmoida joukkueiden alkulämmittely rutiiniksi ainakin amatöörijalkapalloilijoilla. Ammattilaisjalkapalloilijoilla Fifa 11+ ohjelman vaikuttavuudesta tutkimuksia ei ole vielä tehty, mutta voisi kuvitella, että muutkin jalkapalloryhmät kuin tutkimysryhmät voisivat hyötyä ohjelmasta. Ohjelmaa tulisi kuitenkin noudattaa säännöllisesti, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Laadukas alkulämmittely voi ennaltaehkäistä lajikohtaisia vammoja, mutta ei sovi unohtaa myöskään voimaharjoittelun merkistystä loukkaantumisherkkyyden pienentämisessä. Fysiovalmentaja Niko on erikoistunut eritoten jalkapalloilijan kehonhuoltoon, fysiikkaharjoitteluun sekä vammoja ennaltaehkäisevän kokonaisuuden toteuttamiseen. Jos kiinnostuit  Fifa 11+ ohjelman sisällöstä sekä sen toteuttamisesta osana joukkueen harjoittelua, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä. Autamme mielellämme!

FIFA

Lähteet

Roald Bahr: Why screening tests to predict injury do not work—and probably never will: a critical review. Br J Sports Med 2016;50:776–780. doi:10.1136/bjsports-2016-096256.

Mario Bizzini, Astrid Junge, Jiri Dvorak: The ”11+” a complete warm-up program to prevent injuries manual. Fifa medical assessment and research centre (F-MARC).

Bizzini & Dvorak: FIFA 11+: an effective programme to prevent football injuries in various player groups worldwide—a narrative review. Br J Sports Med 2015;49:577–579. doi:10.1136/bjsports-2015-094765

Bakken, Targett, Bere, Eirale, Farooq, Tol, Whiteley, Khan, Bahr: The functional movement test 9+ is a poor screening test for lower extremity injuries in professional male football players: a 2-year prospective cohort study. Br J Sports Med. 2017 May 16. pii: bjsports-2016-097307. doi: 10.1136/bjsports-2016-097307.

Kristian Thorborg, Kasper Kühn Krommes, Ernest Esteve, Mikkel Bek Clausen, Else Marie Bartels, Michael Skovdal Rathleff: Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysisof the FIFA 11 and 11+ programmes. Br J Sports Med 2017;51:562–571. doi:10.1136/bjsports-2016-097066.

Peter Krustrup & Jens Bangsbo: Recreational football is effective in the treatment of non-communicable diseases. Br J Sports Med 2015;49:1426–7.

Moran RW, Schneiders AG, Mason J, Sullivan S: Do Functional Movement Screen (FMS) composite scores predict subsequent injury? A systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017 Mar 30. pii: bjsports-2016-096938. doi: 10.1136/bjsports-2016-096938.