Henkilökunta esittelyssä: Fysioterapeutti ja Personal Trainer Kia Pakarinen

Henkilökunta esittelyssä: Fysioterapeutti ja Personal Trainer Kia Pakarinen

Artikkelit, Fysioterapia, HENKILÖKUNTA ESITTELYSSÄ, Uutisia, Valmennus
Fysioterapeutti ja personal trainer Kia tässä terve! Fysioterapiaa Kouvolasta Espooseen Kotoisin olen karun kuuluisasta Kouvolasta, mutta Helsinkiin vei tieni toukokuussa 2019. Fysioterapeutiksi valmistuin juhannuksena 2018 Savonlinnasta. Olen ehtinyt toimia fysioterapeuttina ympäri Suomea niin kuntosalilla, sairaalassa vuodeosastolla sekä ammatinharjoittajana fysioterapiaklinikalla. Lokakuussa 2019 liityin mukaan Fysiovalmentajien tiimiin. Asiakaskuntani on koostunut pääasiassa fyysisesti aktiivisista tuki- ja liikuntaelinoireisista työikäisistä sekä urheilijoista, mutta kaikki ovat tervetulleita tapaamiseen! Opintoja insinööriydestä liikuntatieteisiin Ennen fysioterapiaopintojani opiskelin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hyvinvointiteknologiaa, jonka aikana totesin haluavani hoitaa aitoja ihmisiä koneiden ja laitteiden sijaan. Oppiakseni ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, opiskelin tällöin avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen perusopinnot. Opinnot vahvistivat haluani ymmärtää ihmiskehon toimintaa liikkeessä, ja päästessäni fysioterapiaopintojen pariin, jatkoin opintojani liikuntalääketieteen aineopintoihin asti. Olen tuleva urheilufysioterapeutti (sert.) Haluni ymmärtää ihmiskehon toimintaa ajaa omaa osaamistani ja työni kehittämistäni eteenpäin. Kouluttaudun tällä hetkellä Lahden avoimessa ammattikorkeakoulun…
Read More
Personal Training Espoossa – Fysioterapeutti + henkilökohtainen valmentaja

Personal Training Espoossa – Fysioterapeutti + henkilökohtainen valmentaja

Artikkelit, Fysioterapia, Valmennus
Marikan tarina Marika on 28 - vuotias kahden pienen lapsen kotiäiti. Nuorempi lapsista syntyi keväällä 2016. Marikalla alkoi raskauden loppuvaiheessa, oikean puolen lonkan ajoittaiset kiputilat, mitkä ovat jatkuneet tämän jälkeenkin. Hän otti yhteyttä Suomen Fysiovalmentajiin toukokuussa, mistä alkoi meidän yhteinen taival. Aloitimme kuntoutuksen fysioterapeuttisella tutkimiselle sekä testaamisella. Näiden pohjalta todettiin, että pehmytkudosrakenteissa on liikehäiriö. Liikehäiriössä yhdessä tai useammassa liikesuunnassa on liikerajoitus. Liikehäiriö oli aiheuttanut ongelmia lihasten rekrytoitumiseen. Keskivartalon sekä pakaran lihakset eivät syttyneet oikeassa järjestyksessä. Tutkimista ja testaamista seurasi manuaalinen terapia eli ”käsittely”. Teimme faskiamanipulaation lonkan alueelle, minkä jälkeen lonkan kivut lievenivät sekä lihasten rekrytoituminen parani. Liikkuvuuden parannuttua pääsimme terapeuttisen harjoittelun pariin. Alkuun liikkeet olivat matalalla kuormitustasolla tehtäviä harjoitteita, joiden tavoitteena oli hallinnan sekä liikekontrollin parantaminen. Kesäkuussa Marika totesi, että hän haluaisi laihtua noin 10 kiloa ja päästä  samalla raskausajan…
Read More
Kroonistuneen jännevaivan syntymekanismit ja hoitokeinot

Kroonistuneen jännevaivan syntymekanismit ja hoitokeinot

Artikkelit, Fysioterapia
Jänteet ovat merkityksellisiä liikkumisen kannalta, sillä ne välittävät lihassupistuksen aiheuttaman voiman luihin ja mahdollistavat näin kehomme liikkeet. Jänteillä on lisäksi oleellinen merkitys liikkumisen tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamisessa, sillä ne pystyvät säilömään ja vapauttamaan huomattavan määrän elastista energiaa. Jänteet voivat myös rasittua ja kipeytyä kuormituksesta ja tilanteen kroonistuessa jännevaivan diagnoosiksi voi muodostua tendinopatia. Tällöin jänteessä ilmenee kipua, paikallista arkuutta ja heikkoutta sekä mahdollisesti jopa repeämiä. (Gia Via ym. 2016.) Tendinopatia aiheuttaa muutoksia jänteen rakenteessa Tendinopatiassa jänteessä havaitaan monia solu- ja molekyylitason muutoksia, jotka muuttavat jänteen mekaanisia toimintaominaisuuksia. Jänteet muodostuvat vahvoista ja joustavista kollageeni-proteiinisäikeistä, jotka terveessä jänteessä järjestäytyvät tarkasti rinnakkain niihin vaikuttavan voiman suuntaisesti muodostaen suuria ja vahvoja kollageenikimppuja. Tendinopatiassa kollageenisäikeiden on havaittu olevan terveeseen jänteeseen verrattuna selvästi epäjärjestäytyneemmässä muodossa, mikä heikentää jänteen rakennetta. Lisäksi kudoksessa voidaan havaita normaalitilaan verrattuna enemmän soluja,…
Read More